לזכרם

חדר הנצחה

חדר זיכרון להנצחת חללי החטיבה במלחמת יום הכיפורים ולאחריה, פרטים על חייהם וסיפור נפילתם. (לחדר האישי לחץ על תמונת החלל).

המידע לקוח מאתר האינטרנט של משרד הבטחון – "נזכור את כולם" ומידע נוסף שנאסף על ידי העמותה, הוזן ומוצג באתר.

פרטי הקשר עם השאירים נמצאים בחדר הזכרון של החלל. להסרת הפרטים יש לשלוח בקשה באמצעות טופס "צור קשר"

 

עוד…

דברים לזכרו תמונות  סרטונים וכל חומר אחר ניתן לשלוח באמצעות טופס "דברים לזכרו", או באמצעות טופס "צור קשר".

חפש לפי שם משפחה: