לזכרם

חדר הנצחה

חדר זיכרון להנצחת חללי החטיבה במלחמת יום הכיפורים ולאחריה, פרטים על חייהם וסיפור נפילתם. (לחדר ההנצחה האישי לחץ על תמונת החלל)

המידע לקוח מאתר האינטרנט של משרד הבטחון – "נזכור את כולם" ומידע נוסף שנאסף על ידי העמותה, הוזן ומוצג באתר. דברים לזכרו ניתן לשלוח באמצעות טופס "דברים לזכרו", בקשה להוספת תמונות, סרטונים או כל חומר אחר יש לשלוח באמצעות טופס "צור קשר". הטפסים מתוך התפריט בעמוד הבית

חפש לפי שם משפחה: