טבלת קרבות ומשימות

טבלת קרבות ומשימות

טבלת קרבות ומשימות מאפשרת לקורא בכל שלב לצאת מסיפור הקרבות ולראות את "התמונה הכוללת" של המלחמה.
הטבלה מאפשרת לראות לפי תאריכים את הפעילות המרכזית שעשתה החטיבה במאמץ כללי או יחידותיה, שפעלו במקביל או ככוחות עצמאיים. הקשה על שורה לפירוט נוסף.

6/10/1973

מפח''ט - גיוס בשדה תימן

החפ"ק גוייס והגיע במהירות לטסה ומקבל תדריך ראשוני במפקדת האוגדה והנחיות כיצד לפרוש את הכוחות.

7/10/1973

גדוד 407 - יציאה לכיוון 'טסה' דרך ניצנה-אבו עגילה-ג'אבל ליבני-רפידים

תנועה במשך כל היום לעבר קו הקרבות. הגעה בחל משעה 15:00 והתכנסות למסגרת גדודית בחניון לילה על ציר מבדיל. הגדוד שהה כק"מ דרומית למבדיל 83.

גדוד 409 - יציאה לכיוון 'טסה' דרך ניצנה-אבו עגילה-ג'אבל ליבני-רפידים

תנועה במשך כל היום לעבר קו הקרבות. הגעה בחל משעה 15:00 והתכנסות למסגרת גדודית בחניון לילה על ציר מבדיל. הגדוד שהה כחצי ק"מ צפונית למבדיל 83.

גדוד 410 - יציאה לכיוון 'טסה' דרך ניצנה-אבו עגילה-ג'אבל ליבני-רפידים

תנועה במשך כל היום לעבר קו הקרבות. הטנק של אמנון אשד נפל מגשר ליד שבטה והמט"ק נפצע.
הגעה בחל משעה 15:00 והתכנסות למסגרת גדודית בחניון לילה על ציר טליסמן 60 מערבה מטסה.

8/10/1973

גדוד 409 - 05:30 נע לעמדות על חמדיה. 09:00 שינוי משימה תנועה דרומה עם האוגדה על ציר מבדיל 14:00 - 15:00 מתייצב מחדש על חמדיה

מתייצב מחדש על חמדיה החל מהשעה 15:00 במקום גדוד הסיור האוגדתי שאיבד את המגד שלו בנצי כרמלי. החל מ 15:30 קרב תותחים עם דרום מכשיר פגיעות טובות. פלוגה ז דרום חמדיה. פלוגה ח במרכז חמדיה פלוגה ו צפון חמדיה. נפגעים כ10 כלי אויב ואולי יותר.  בלילה חניון לילה על חמדיה.

גדוד 410 - 05:30 כניסה לעכביש מטליסמן. הגדוד נערך על עכביש 66 שינוי משימה בשעה 10:30 נסיעה על מבדיל דרומה ושוב חוזרים

ביציאה למבדיל דרומה אמור להתבצע תדלוק שלא מתבצע. לאחר שינוי המשימה חזרה בערך בשעה 15:30. העמדות מול מכשיר שפונו בבוקר נתפסו על ידי האויב כשהחטיבה פנתה דרומה. הגדוד תופס עמדות צפונית מזרחית לחמדיה מול מכשיר. מצפון לגדוד פרושים שוטים איתם אין ממש תאום גזרות. פלוגה כ פרושה בצפון פלוגה ל מדרום ופלוגה מ מצטרפת ביניהם. תוך ירי משפרים עמדות מערבה על מכשיר נפגעו 8 טנקים. הטנק של אבי שמעוני נפגע הממ פצוע (מת אחר כך בבית חולים) ושני הרוגים הטיפול בתאגד חטיבתי. חניון לילה במדרון אחורי מול מכשיר.

9/10/1973

גדוד 407 - הגדוד בעמדותיו בכישוף כל היום

הגדוד היקצה 4 טנקים מפלוגה ג ל'חורבה' (11 ק"מ דרומה ל'כישוף'.) לשם תצפית ושמירת אגף של האוגדה. אחר הצהרים מצטרף הגדוד מעמדותיו להתקפה על מתחמי טלוויזיה ומכשיר אך איננו חובר לכוחות החטיבה ולא יצר מגע אש עם כוחות האוייב במתחמים אלו, למרות תנועתו לכיוון דרום-מערב כלומר לכיוון 'אמיר'.

גדוד 409 - תצפית על מרחב אמיר טלויזיה מיסורי. הדיפת התקפת טנקים מצרית והסתערות על טלויזיה כישלון ונסיגה

6:30 צופה למרחב אמיר מיסורי טלויזיה. אמור לחפות להתקפת 410 על מכשיר זוית לא אפקטיבית מונעת חיפוי ממשי מה גם שאין מגע עין טוב. 11:30 מתפתחת התקפה של חטיבת טנקים מצרית מכיוון אמיר טלויזיה לכיוון חמדיה כדי להשתלט על השטחים השולטים על ציר עכביש. מתפתח קרב מטווחים קצרים. הגדוד ערוך עם פלוגה ו בצפון חמדיה פלוגה ח במרכז הגיזרה ופלוגה ז מדרום עד ציר עכביש. נפגעים 35 טנקים מצרים בקרוב וההתקפה נשברת. טנק מ"פ ח נפגע והוא מחליף טנק. בשעה 14:00 מתקבלת פקודה להתקפת טנקים חטיבתית. גדוד 409 תוקף את טלויזיה אין פקודה מסודרת לחיפויים פנים חטיבתיים וגם לא בתוך הגדוד. פלוגה ז מסתערת בגיזרתה ומגיעה ראשונה לאזור טלויזיה. מאחוריה קצת פלוגה ו ומאחור מעט פלוגה ח. פלוגה כ מגדוד 410 שהצטרפה לגדוד בעת הדיפת ההתקפה המצרית נמצאת עוד מאחור. כשהפלוגות נמצאות באזור טלויזיה ועד קילומטר מזרחה נורה לעברן מטח טילים והרבה טנקים נפגעים. ביניהם טנק המג"ד שמפנה את עצמו ואנשי צוותו בהתחלה ברגל. טנק מ"פ ח וטנק מ"פ ז שנשאר עם אנשי צוותו הפגועים ליד הטנק ונופל בשבי. שלושה אנשי צוות מטנק אחר מסתתרים בטלויזיה הריקה ונאספים על ידי אנשי גדוד 184 שכובשים את טלויזיה בשעה 18:00 הגדוד מקבל פקודת נסיגה ונסוג לעמדותיו הקודמות על טלויזיה.

גדוד 410 - תוקף בבוקר את מכשיר ונכשל. תוקף אחר הצהרים את מכשיר ונכשל.

6:00 בבוקר הגדוד ערוך בעמדות מול מכשיר ומקבל פקודה לכבוש אותו בחיפוי גדוד 409 שאין לו ממש זוית חיפוי טובה ושאינו יודע שקיבל פקודה כזו מהמח"ט. למג"ד יש לבטים אם ניתן כל לבצע התקפת טנקים על הדיונה הגדולה של מכשיר. ניתנת פקודת התקפה מבלי לתת זיהוהי גזרות וקווי התקדמות מדוייקים. יוצאים להתקפה במבנה של שניים לפנים.. פלוגה ל' מדרום פלוגה כ מצפון ופלוגה מ מאחור. על מכשיר מול הגדוד טנקים פגועים. ואנשי חיר. לא מאותרים מעברים נוחים בדיונה התלולה וכל הגדוד מוסט דרומה וחולף בדרום מכשיר ובפאתי הדיונה. נורית אש נקל והמגד שמוצא עצמו קדימה באגף כשכל הגדוד נפרס מדרום לו נפגע בידו מאש צלף ומפונה הגדוד מתקדם חוצה את ציר פוטון למול טלויזיה מבלי שנורית עליו אש. הגדוד חוזר על ציר פוטון עד המפגש עם הכביש וחוזר למלא מחדש בעכביש 62. יהודה בכר הסמ"ח מתמנה למפקד הגדוד שהשאיר מכל פלוגה כמה טנקים בעמדות ממזרח למכשיר. אולם בדרכו אל הגדוד חוטף הפגזה כבדה נפגע ומפונה. בשעה 11:00 מוזעק הגדוד שנתון במילוי מחדש לעבר עמדותיו מול מכשיר. פלוגה מ' וחלק מפלוגה ל שגמרה להתחמש מנהלות אש עם מכשיר ושותפות להדיפת ההתקפה שעיקרה מופנה לטלויזיה. פלוגה כ מוזעקת על ידי המח"ט לגזרת גדוד 409. על הגדוד נשאר לפקד אלקן הסמג"ד. בשעה 13:30 מתקבלת פקודת ההתקפה. הגדוד אמור לכבוש את מכשיר. חלק מפלוגה ל בפיקוד סמ"פ לא מספיק להצטרף להתקפה. לעומת זאת מצטרפים ארבעה טנקים שהגיעו מג'וליס עם עוד ארבעה טנקים ובונים כוח ינבוט. פלוגה כ' נשארת עם 409. הגדוד יוצא להתקפה במבנה שניים לפנים. הפעם אלקן מזהה גזרות ונתיבי כניסה בדיונה. פלוגה מ אמורה לחפות מדרום מכשיר לטובת פלוגה ל' שנעה במעברים של צפון מכשיר. נרקיס מפ ל, המחלקה של קרמרסקי, והמחלקה של איתן כהן שני טנקים בלבד, נעים למעבר הדרומי בדיונה. עלי בן דוד ומחלקתו במעבר הצפוני. ניסים שלום אמור להכנס לאחר נרקיס ואלקן. לאחר המעבר בדיונה נתקל הכוח של נרקיס במערב חיר וכל הטנקים מושמדים למעט זה של איתן כהן שפונה דרומה, נפגע ומחלץ עצמו עם אנשי הצוות הפצועים. הטנק של אלקן נפגע אבל מצליח לחלץ את עצמו לאחור. עלי בן דוד ניתקל באש חזקה במעבר הצפוני ונסוג לאחור. לפלוגה מ' אין ממש קו ראיה עם נרקיס ולכן החיפוי שלה אינו יעיל. היא נתקלת באש חזקה אבל עוזרת בחילוץ איתן כהן. נפגעים חמשה טנקים. הכוח של עוזי צליחובר מצטרף עם גמר התידלוק אבל לא מגיע להתקפה סופג הפגזה כבדה. סיור וחרמש מסייעים בחילוץ פצועים ליוקון שם מתבסס תאגד חטיבתי. לגדוד שני הרוגים שבעה נעדרים (שיוכרזו חללים מאוחר יותר) וארבעה שבויים. הגדוד נערך לחניון לילה על דרום מכשיר. בערך בשעה 23:00 הפעלת חניון וקיפול מזרחה לעמדות מול מכשיר.

10/10/1973

גדוד 407 - נשאר בעמדותיו באגף הדרומי של החטיבה ומבטיח את כישוף וחורבה.

אין ארועים מיוחדים הגדוד בעמדות ערוך ומבטיח את האגף הדרומי של החטיבה והאוגדה על חורבה וכישוף מדרום לציר עכביש. יש ארטילריה על הכוחות.

גדוד 409 - בעמדותיו על חמדיה סופג ארטילריה

בעמדותיו על חמדיה סופג ארטילריה. פלוגה ו נשלחת לרכסים הגבוהים שמול מכשיר . עידו נתקל ממכשיר מקבל אישור להסתער על חיר מצרי  והגיעו  (במשוער) לאזור שנרקיס נתקל כי זיהו שם טנקים  של נרקיס פגועים. עידו חטף מטח טילים מלווה במטח ארטילרי. לפני ההתקפה הפלוגתית עידו פוגש את יהודה גלר ועלי בן דוד שנסעו לבדוק מה קרה לנרקיס וביקש מהם שימתינו עד סוף ההתקפה. עידו נפצע ומחלץ את עצמ לחמדיה. בלילה תופס סמ"פ ח עמדות אבטחה בדרום מכשיר שמאי סבור שהוא רואה אויב פעיל ועוזי המגד יוצא לקראתו עם כוח בן שתי מחלקות חבירת הכחות לא היתה מתואמת כראוי ובוצע ירי דו צדדי. שמאי נפגע מירי של גיורא. הכוח חולץ לאחור לעמדות טובות יותר. בצפון חמדיה מול מכשיר כאשר החרמ"ש מצטרף לאבטחה.

גדוד 410 - בהתארגנות על ציר עכביש בכוננות לתגבר את 407 ו409 בגזרותיהם

בבוקר מגיע יהודה גלר לגדוד. ומבצע מיד מבצע תדריך ומסביר את מצב המלחמה וחשיבותה. מעודד את הלוחמים בגדוד שמתגלחים ומבצעים טיפולים יסודיים בטנקים. לאחר מכן בסביבות 10:30 – 11:00 יוצא יהודה עם עלי בן דוד לזירת מכשיר כדי לנסות לאתר את הטנקים של נרקיס ולברר מה קרה. לאחר שנפתחת עליהם אש חזקה מאזור המעברים קצת צפונה לעידו הם חוזרים לאחור. עולים לחניון לילה בעורף 409 על חמדיה.

11/10/1973

גדוד 407 - בעמדותיו באגף הדרומי של החטיבה והאוגדה צופה ומדווח.

בעמדותיו כמו ביום אתמול שומר על אגף האוגדה כלפי דרום ומערב.

גדוד 409 - על חמדיה בעמדות תצפית. חוטף ארטילריה ומבצע מדי פעם ירי על חיר

מחלק את אזור חמדיה עם גדוד 410. כשמרכז ודרום חמדיה תחת שליטת 409. חוטף ארטילריה לפעמים חזקה. יורה לפעמים על רכב רך וחיילי חיר. ועוזר בטיווח ארטילרי תוך כדי כך מבצע מילוי מחדש והתארגנות.

גדוד 410 - עומד על צפון חמדיה ובעמדות לכיוון מכשיר. צופה ומטווח ארטילריה.

מחלק את גיזרת חמדיה עם גדוד 409 כאשר 410 תופס את צפון חמדיה ועמדות מול מכשיר. חוטף ארטילריה ועוזר בטיווח ארטילריה על חיר אוייב בטלויזיה ומכשיר. מקבל לידיו את פלוגה כ.

12/10/1973

גדוד 407 - התארגנות על ציר מבדיל צפונה לצומת מבדיל רביכה.

התארגנות גדודית – חטיבתית על ציר רביכה כ6 קילומטר מדרום לטסה.

גדוד 410 - התארגנות על ציר מבדיל עם שאר החטיבה

חניונים גדודיים בהתארגנות החטיבתית כמו גדודים 409  ו407.

13/10/1973

גדוד 409 - המשך התארגנות.

המשך התארגנות. מנוחה ללוחמים ושיחות מח"ט.

גדוד 410 - המשך התארגנות. סיור לילה על ציר רביכה לשם כוננות קומנדו.

המשך התארגנות. מינוי מפקדים לפלוגות. שיחת מח"ט. בלילה כוננות להתקפת קומנדו. מתבצע סיור לילי בג'יפ סיור על ציר רביכה של יהודה גלר ונחצ'ה מ"מ הסיור כדי להכיר את הציר למקרה של יציאה מהירה כנגד קומנדו מצרי.

14/10/1973

גדוד 407 - בחניון ההתארגנות. מועבר לאוגדה 252 בתנועה דרומה על ציר כספי.

בתנועה דרומה על ציר רביכה בדרך לחבירה עם אוגדה 252 יורדים מטוסים הגדוד מייצר ארגז אש ויורה. מטוס סוחוי 7 נופל. לא ברור מי הפיל אותו. בשעה 16:00 מוחזר הגדוד לחטיבה 600 מבלי שיעשה פעולה כל שהיא.

גדוד 409 - מוביל בשדרה הגדודית לכיוון ציר כספי כישוף וחורבה. מתייצב על חמדיה צפון לכיוון מכשיר.

יציאה על ציר רביכה בראש השיירה החטיבתית אל עבר ציר כספי 54 – 57.  בדרך בסביבות 11:50-11:30 התקפת מטוסים מטוס סוחי 7 נופל. כל הגדודים יורים בארגז האש לא ברור מי ממש הפיל את המטוס. הגדוד מתייצב על ציר כספי 56 – 57 בהמשך תופסת פלוגה ח שלושה שבויים מנמלטי הקומנדו המצרי שנמלטו מאלתרן. מחליף כוח מגדוד 79? על צפון חמדיה מול מכשיר. ושם נשאר בלילה וכל היום שלמחרת.

גדוד 410 - מסייע לפצי בקרב עם אנשי קומנדו. מתייצב עם גדוד 409 על חמדיה דרום.

בשעה 05:00 מתקבלת פקודה לצאת לעזרת הכוח של פצי (רומאי) שניתקל באזור אלתרן בכוח קומנדו מצרי כ80 – 90 חיילים שנחתו בלילה עם אליקופטרים ומטרתם לתקוף את כוחות צה"ל על ציר עכביש. המגד לוקח עמו את פלוגה מ' ונע מערבה במהירות על ציר רביכה בניווט מ"מ הסיור. בדרך מזהים מרחוק עמדה לא מזוהית וכמעט ויורים על כוח תצפית של פצי. מ"מ הסיור מזהה את הקרב על אלתרן ומפנה את המג"ד לכיוון ההתקלות. המגד מכניס את המחלקה של דני שטרן לרשת הגדודית ומסתער על הקומנדו מצפון לדרום. מה שתופס את הקומנדו המצרי בהתקפה מהאגף. הטנקים חוצים את כוח הקומנדו המצרי בהסתערות מהירה דורסים ויורים ושוברים את כוחו ומסייעים לפצי שנלחם בגבורה בחילוץ. לאחר מכן מסייעים בהורדת אליקופטר לחילוץ הפצועים מן הכוח של פצי ואוספים  על נ"נ הסיור את כלי הנשק של הקומנדו. הטנק של דני שטרן חוטף בזוקה אך מתפנה בכוחות עצמו המ"מ נפצע בעיין ומתפנה. לאחר מכן נע הגדוד שני בפיקוד הסמגד אחרי גדוד 409 לעבר ציר כספי 57. משמיט את סמ"פ ל עם מחלקה שלוש לתצפית ושמירה בחורבה. שאר הגדוד מתייצב על חמדיה.

15/10/1973

גדוד 407 - עובר תפ חטיבה 14 ומשתתף עמה בקרבות הצליחה.

בקבוצת הפקודות לקראת הצליחה מסתבר שאחיו של המגד נהרג וגיסו נעדר. לאחר לבטים קשים חוזר עובד הביתה ומחליף אותו שעייה בייטל. הגדוד עובר ת"פ חטיבה 14. בליל הצליחה נע לאחר הגדודים 79 ו184 משימתו פתיחת צומת לקסיקון עכביש כדי להוריד את התמסחים, ואת צומת לקסיקון טירטור כדי לפתוח את הדרך לגשר הגלילים, לאחר שהחטיבה אמורה להכנס  לציר לקסיקון צפונה דרך החולות לכיוון מצמד מאזור כספי 56. ופתיחת ציר עכביש ממערב למזרח ואת ציר  טירטור ממערב למזרח אל מול החוה הסינית, ואת ציר נחלה בואכה התעלה, ביחד עם כוח צנחנים מחטיבה 80 בפיקוד נתן שונרי, ועם פלוגה משקד בפיקוד אליהו פייג, ולבודד את אזור החוה הסינית מאזור הצליחה על מנת לאפשר את מעבר גשר הגלילים על ציר טירטור. משימה זו לא הושלמה במשך יומים וחצי . גדוד 79 וגדוד 184 עברו את הצומת כמעט ללא קרב ודוקא כאשר נכנס גדוד 407 התחיל הקרב במלוא עוזו. בצומת , על ציר טירטור ועל ציר נחלה. פלוגת אהבה פתחה את ציר עכביש ממערב למזרח וחזרה לצומת לקסיקון עכביש. אך ל פלוגה ב' בפיקוד גדעון גלעדי פספסה מספר פעמים את הכניסה לציר טרטור וכאשר נכנסה לציר טרטור מזרחה עם הצנחנים, פרץ  קרב קשה ביותר בתוכו גם היה לא מעט ירי לא מבוקר מקרב כוחותינו על כוחותינו. פלוגה ג' של גבי ורדי נכנסה לקרב קשה ביותר באזור הביצתי של ציר נחלה. הקרב נמשך כל הליה אל עבר ה16 לחודש וגם תאגד הגדוד בפיקוד הרופא קלמן גוייטן נשאר תאגד יחידי באזור המזרחי של הצליחה.

גדוד 409 - במשך היום על חמדיה. מקדם עמדות לכיוון טלויזיה מיסורי מול סגול 104. עוד בשעות היום.

בערך ב22:30 בלילה יוצא גדוד עוזי להתקפת ההטעיה מדרום לגדוד 410 ובמדורג אחאחריו מבלי שיש קשר או חיפוי בין הגדודים. הגדוד יורה במטרות חיר מטרות רכות ללא התנגדות כמעט וללא ירי טילים בעוברו מערבה את אזור סגול   104 בערך בשעה 00:30 או אולי 01:00 הוא מושג לאחור מחשש שהאש שלו תפגע בכוחות חטיבה 14 הנעים על ציר לקסיקון באזור החוה הסינית ומצפון לה. הוא נסוג לאחור 800 מטר או קילומטר ומתמקם לחניון לילה כקילומטר מערבה לציר טרטור 38.

גדוד 410 - על חמדיה במשך היום העקרית על עכביש 55. מבצע התקפת הטעיה בלילה לכיוון טלויזיה ממערב למזרח דרך מזרח מיסורי.

נותן מחלקה מפלוגה ל בפיקוד סמ"פ לטבת אבטחה בחורבה. בשעה 17:10 מוריד את פלוגה ל בפיקוד סמגד לעמדות קילומטר מערבה מטרטור 38. בשעה 18:45 יוצא כל הגדוד לעבר פלוגה ל' וחובר אליה בערך בשעה 19:30 – 20:00 פותח בהתקפה מערבה לעבר סגול 104 חולף מצפון לו ועובר אותו כקילומטר וחצי מערבהואולי קצת פחות נע צפונה ותוקף את טלויזיה ממערב למזרח. סדר התנועה ל' פרושה לפנים. ואחריה מ בשדרה וכ סוגרת עם הסמג"ד. הגדוד יורה על מטרות רכות יש בריחת אוייב עצומה ובילבול מכיוון ההתקפה. לא ניתנו לגדוד הגדרות מספיק טובות מה עליו להשמיד ובעיקר לא נעשה שום ניתוח לגבי מקרים ותגובות. בשעה 21:40 – 22:00 הגדוד חולף על פני טלויזיה מדרום ועולה על שדה מוקשים חפוז. מתחילה פעולת חילוץ זהירה תוך הכוונה רגלית. מצד צפון נורית אש טילים לא מדוייקת.ששה טנקים נפגעים וננטשים בשטח. ניסן כץ נפגע מרסס של מוקש בעמדו חשוף בצריח ונהרג.פעולת החילוץ מסתיימת בערך בשעה 00:30 הגדוד מצליח לעלות על ציר פוטון נע עליו על ציר עכביש וחוזר לעמדותיו על חמדיה.

16/10/1973

גדוד 407 - בבוקר ה16 ממשיך בקרבות הצומת.

הגדוד במסגרת חטיבה 14 במלחמתה על צומת טרטור לקסיקון. פלוגה ב של גדעון גלעדי מושמדת כמעט כולה בקרב גבורה, ושרידיה מחולצים בעזרת פלוגה א. טנק מ"פ א נפגע והצריח שלו מתהפך בצומת טרטור לקסיקון. מ"פ א אוסף ומחלץ פצועים רגלית לעבר התאג"ד של ד"ר גוייטן. כאשר שלושה טנקים שנשארים משתי הפלוגות תופסים עמדות ויורים מצומת טרטור לקסיקון לעבר  החוה הסינית וממשיכים בקרב, כשהם חוברים מאוחר יותר לפלוגה ג של גבי ורדי שממשיכה בטיהור ציר נחלה ותופסת  את אזור צומת טרטור לקסיקון ומחזיקה בו כשהיא יושבת 500 מטר מהציר ויורה עליו. כשהצומת, טרטור-לקסיקון, למעשה לא כבוש. ציר נחלה נשאר פתוח ואיפשר גישה לתעלה ולראש הגשר. עם שחר פורצת  פלוגה ג לצומת טרטור לקסיקון ומצליחה לכבוש אותו. בערך בשעה 0800 פינתה פלוגה ג את הצומת והלכה להתמלא מחדש באזור לקקן. הפלוגה נשארת עם 5 טנקים נכנסת לחצר ומאבטחת את הגשרים. גם פלוגת אהבה מסייעת בקרב על הצומת ובאבטחת אזור הצליחה.

גדוד 409 - לוחם כל היום אל מול מיסורי והחוה הסינית.

הגדוד ממוקם בחניון לילה כקילומטר מזרחה מסגול 104. בבוקר לאחר שהתפוגג הערפל מגלה הגדוד שהוא חשוף ונע דרום מערב ותופס עמדות בבור שמדרום לנברונים (נ.צ מדוייק בברור) פלוגה ח תופסת עמדות צפונה לכיוון טלויזיה. פלוגה ו תופסת עמדות מערבה לכיוון החוה הסינית ומכשיר ומנהלת אש בטווחים שמעל 3 קילומטר ופלוגה ז פונה דרומה אל האזור הדרומי של החוה הסינית. טנקים שבאים מצפון מיסורי. מושגות פגיעות טובות 6 -8 טנקים נפגעים על ידי פלוגה ח. נורים על הגדוד טילים מכוון טלויזיה. פלוגה ו החלה לשפר עמדות לפנים מערבה ומיד ספגה פגיעות ישירות בשני טנקים. אחד מהם התפוצץ וכל אנשי צוותו נהרגו. והפלוגה עסקה בחילוץ הנפגעים לאחור. פלוגה ח מסייעת בחילוץ. הגדוד מנתק מגע לקראת שעות אחר הצהרים המוקדמות ומתייצב שוב על חמדיה.

גדוד 410 - תופס עמדות על חמדיה. מקבל משימה להיות מוכן לגרור את גשר הגלילים. נקשר אליו ומתחיל להתאמן.

הגדוד מתארגן וממלא מחדש לאחר ליל הפריצה. ובשעה 15:00 נרתם לגשר הגלילים ומתחיל להתאמן בגרירה מאחר ואין ממש קשר עם כל מי שהיה אמור לגרור את הגשר לםני כן (הפלוגה היעודית של אלי גבע נמצאת ברמת הגולן) והגדוד של שמעון מחטיבה 421 שגרם לשבירת הגשר כבר נמצא במשימות חטיבה 421 שעוסקת בהעברת כוחותיה לצד השני של התעלה. לכן מפתח הגדוד לבדו את הטכניקה לגרירת הגשר. בדימדומים לאחר תירגול הרתימה מתבצעת גרירה ראשונה של כמה מאות מטרים. בלילה נשארים רתומים לגשר. לורה ומוקדון רתומות לגשר וכלוד מאבטחת. מחלקה 3 של פלוגה ל בפיקוד סמ"פ נשארים בחורבה לאבטחת אגף האוגדה בתצפית.

17/10/1973

גדוד 407 - פלוגת אהבה ממלאת חלק מרכזי בעצירת חטיבת השריון 25 המצרית שבאה מדרום לאגם המר. הגדוד ממשיך בהגנה על ראש הגשר ולחימה באזור החוה הסינית עם חטיבה 14

בערך ב 10:00 בבוקר מופנה לעמדותבצד הדרומי של אזור הצליחה מול ארמיה 3 ביחד עם כוח צנחנים של שמוליק ארד מול חטיבה 25 של טנקי T62 שעולה לעבר ראש הגשר באותו זמן אין כוח טנקים זמין אחר. הפלוגה תופסת עמדות ויורה ופוגעת בחוד החטיבה ועוצרת את חטיבה 25 ככוח בולם יחידי. רק מאוחר יותר עולים כוחות טנקים של אוגדת ברן מהאגף במזרח ותורמים תרומה חשובה בהשמדת חטיבה 25.

גדוד 409 - נמצא על חמדיה ובמרחב חמדיה כל היום ונלחמת לשמור בשליטתנו בעיקר באש על ציר פוטון והשטחים שמדרום לטלויזיה.

ב800 תנועה פרוסה של הגדוד מדרום לטלויזיה מערבה לעבר ציר פוטון. פלוגה ז מחלצת טייס סקייהוק שנטש את מטוסו. לאחר מכן מחלצת טייס שני. שני טנקים מפלוגה ז וטנק מפלוגה ו נפגעים. הגדוד יורה למזרח החוההסינית ולמטרות מצריות שנראות לו ממרחבי חמדיה.

גדוד 410 - ממשיך באימון לגרירת גשר הגלילים ומגבה את גדוד 409 במרחב חמדיה.

הגדוד משתחרר מגשר הגלילים וחוזר לחמדיה. עוזי צליחובר בחורבה עם מחלקה 3 של פלוגה ל חובר לכוחות אוגדה 162 משפר עמדות מערבה ומשתתף מהאגף בקרב להשמדת חטיבה 25.

18/10/1973

גדוד 407 - יחידותיו מסופחות סופית לגדודי חטיבה 14 ומפסיקות לעבוד באופן עצמאי.

המעט שנותר מהגדוד בשלב זה (פלוגה ב חדלה להתקיים) כ6 -10 טנקים מספר מדוייק לא ברור עדיין. מסופח לגדודים 79 ו184 פלוגה א לגדוד 79 פלוגה ג ל 184 וממשיכים להלחם באזור החוה הסינית במסגרת חטיבה 14 מכאן ואילך הגדוד לא קיים יותר כמסגרת עצמאית.

גדוד 409 - נלחם על בסיס ציר טירטור אל תוך החוה הסינית ומסייע בטיהור הציר ובהכנתו למעבר גשר הגלילים.

בערך בשעה 09:00 מתחיל הגדוד לנוע מחמדיה לעבר ציר טירטור. פלוגה ז בחיפוי. והגדוד בשדרות מקבילות. בתחילה ח מימין ופלוגהו משמאל ואחר כך בתנועה לעבר החוה הסינית ח משמאל (דרום מערב) ו מימין (מזרח)תחילה התנועה דרומה כדי לעקוף את "כריש", ולאחר מכן צפון מערבה על ציר טירטור. וכך נע הגדוד על ציר טירטור לעבר מרכז החוה הסינית מדרום לצפון. באזור התעלה הראשונה (שם נראו היטב סימני קרב הצנחנים)עלה טנק של גיורא (פלוגה ח) על מוקש. פלוגה ח עוברת בשדרה שדה מוקשים שלאחריו תפסה הפלוגה עמדות לכיוון צפון מערב על בסיס עמדות בתעלה הראשונה עד שנמצא מעבר. גם טנק המגד נפגע בשדה המוקשים. הגדוד ירה ופגע בכל מה שנותר בתוך מתחם החוה הסינית צפון מזרחה מבית המשאבות, תוך תנוע ואש. שלושה טנקים נפגעים אז מסגרים ופלוגה ח מחלצת עצמה לאחור. טנק החילוץ של ויס נפגע גם הוא. מ"פ חרדון נשאר לפקד על החילוץ. חולצו שבעה – שמונה  פצועים בעזרת החילוץ ואנשי הצוות שלא נפגעו, מתוך ארבעה טנקים שנפגע. בשעה 13:30  ספג הגדוד התקפה ממטוסי אוייב שני אנשים מפלוגה ח נפגעו. שוב עבר שוקה (מ"פ ח) ברגל בשדה המוקשים לפי תירגולת חבלנים בטנק שנפגע בהפצצה היו שני הרוגים. שני הפצועים חולצו במעבר הרגלי שפרץ שוקה. זחלם של החרמש שנע לחלץ את ההרוגים עלה על מוקש. לגדוד שני הרוגי ו10 פצועים כמעט כולם מפלוגה ח'. גם פלוגה ו בשטחה פוגעת בכלי רכב משוריינים רבים. שני ההרוגים בהתקפת המטוסים היו מפלוגה ו (רמי לוין ובן אהרון).

גדוד 410 - מטהר ביחד עם ההנדסה האוגדתית את ציר טירטור גורר את גשר הגלילים ומכניסו לתעלה ובכך יוצר גשר נוסף חשוב להזרמת כוחות בתעלה.

בשעות הלילה שבין ה17 ל18 לחודש מחליף הגדוד בעמדות אל מול החוה הסינית כ500 מטר מערבה מציר עכביש 51 – 52. כשהוא מחליף את גדוד 100 של אהוד ברק (גדוד של חוזרים מחו"ל באוגדת ברן שהשתתף ב17 לחודש בנסיונות לחילוץ הצנחנים של 890 מהחוה הסינית). הגדוד נערך בשלושה חניונים פלוגתיים מעורבי חרמש. פלוגה מ ממערב לעכביש 53. פלוגה כ ממערב לעכביש 52 ופלוגה ל עם המג"ד ממערב לעכביש 51. משימת הגדוד בבוקר עם פיזור הערפל לחפות על ההנדסה האוגדתית בטהור פיזי של ציר טירטור שכוחות האוייב נסוגו ממנו על מנת להכשיר את מעבר גשר הגלילים. החרמש עם הסמג"ד התאג"ד והסיור נעים על ציר עכביש. ופלוגות הטנקים נותנות חיפוי ליחל הנדסה שמפנה את הציר לשני כיווני הפוכים מזרחה ומערבה ובכך מתייעלת העבודה.איך שמתבהר והערפל נמוג כמעט בהתחלת הסריקה מגלה זמיר חייל זוחל. הסמג"ד נותן פקודת אש אך זמיר וגלזר מתפרצים לקשר וצועקים חדל הם חושדים שהחייל יכול להיות ישראלי כי הוא מתגלה באזור טרטור 41  שם מונחת קבוצה גדולה של חיילים הרוגים שיסתבר מאוחר יותר שאלה חיילים שחולצו לתאג"ד הצנחנים ושם מצאו את מותם. פקודת האש חוזרת עוד פעמיים וכך גם החדל. בסוף התהליך נעים ברגל לעבר החייל מספר אנשי חרמש וממ הסיור ומגלים קצין שיריון ישראלי בשם ישראל פרטוש (בתאגד לא לקחו את שמו ומספרו האישי והדבר התגלה רק במחקר כעבור 33 שנה) שהובא לתאג"ד פצוע בינוני קשה לאחר ששהה כמעט 24 שעות בשטח זוחל בין חיילים מצריים. טנק של מנדלוביץ – שקד מחלץ את גוויות הצנחנים מהשטח וחלק מחיילי החרמש שמקבלים פקודה להורידם ולהעמיסם על משאיות מסרבים לעשות זאת המראה קשה מנשוא רוב ההרוגים חבושים וברור שקיבלו טיפול בתאגד. חלק ממההרוגים היו טנקיסטים או שחרמשניקים מגדוד 100.  בשעה 13:30 נרתם הגדוד לגשר הגלילים. טנק דחפור וטרקטור ומאחוריהם טנק המג"ד שמפקד על הגרירה ומנווט קדימה. אחריהם רתומים בקדמת הגשר טנק סמג"ד שמפקד על הנעת הגשר כלומר הפקודות לכיוון הגשר במסע. (הגדוד באימוניו המציא מחדש את כל מערכת ההפעלה של הגרירה). ומשמאל טנק מ"מ  2 של פלוגה ל ומ"מ שלוש שלפלוגה ל. משמאל הגשר רתומים 4 טנקים מפלוגה ל ומימין לגשר רתומים 4 טנקים מפלוגה מ כשהראשון שבהם מ"פ מ. מאחורי הגשר רתום טנק מ"פ ל ופלוגה כ מאבטחת את הגשר מול החוה הסינית. במהלך הגרירה מונחתת על הכוח אש ארטילרית אך היא אינה מדוייקת מספיק. הגשר מותקף בערך בשעה 16:00 על ידי 8 מיגים שתוקפים גם את כוחות 409 אך הם אינם מצליחים לפגוע בו. קצת לאחר השעה 16:00 חוצה הגשר את צומת לקסיקון טרטור ועולה על ציר סילבר השטח הביצתי מחייב ניווט קפדני וזהיר של יהודה המג"ד שמתמרן את הטד"ח והטרקטור ומונע שקיעה תוך ניווט קפדני בעת דימדומים וחושך שיורד. זו אולי המשימה הקשה ביותר בהעברת הגשר. בשעה 18:00 מגיעים עם הגשר לשפת התעלה. והחדרת הגשר למים עורכת עד שעה 01:00 כולל התאומים עם חיל ההנדסה. פלוגת כלוד נשארת במקום הגשר לאבטחה. וכך אור ליום ה19 לאוקטובר יש לצה"ל עוד גשר להעברת כוחות מהירה לצד המערבי של התעלה.

19/10/1973

גדוד 407 - חוצה את התעלה עם כוחות חטיבה 14 ונלחם במסגרת חטיבה 14.

שייך לקרב החטיבתי של חטיבה 14 פלוגותיו מפוזרות בגדודי החטיבה. השלמות תעשנה עם הזמן. הגדוד כיחידה אורגנית לא קיים בשלב זה.

גדוד 409 - לוחם במתחם החוה הסינית ממזרח לגדוד 410 להרחבת שטח ראש הגשר צפונה.

פלוגה ז תופסת את אגף הצפון מזרחי של הגזרה מול טלויזיה במרכז גיזרת הגדוד פלוגה ח ובמערב פלוגה ו בגבול גזרות עם גדוד 410. הגדוד מיירה לעבר מטרות בגזרת מיסורי. בפלוגה ח עוסקים בפינוי הטנקים משדה המוקשים וממערב הטילים של היום הקודם ומקבלים שני טנקים לתגבורת. בצהריים נפגעים מטילים שני טנקים של פלוגה ז יש הרוג ושני פצועים. פלוגה ו מפרישה מחלקה לאבטח בחמדיה מול מכשיר ואת האגף הצפוני של ציר עכביש. הפלוגה מנהלת אש נגד אנשי חיר שפרוסים מצפון לה. ואחר כך מסתערת צפון מערבה נורית לעברה אש תותחים נגד טנקים וארטילריה. אחד הטנקים (רמי ליפשיץ)עולה על מוקש. הפלוגה נסוגה לעמדות והמחפורות הקודמות ויורה על כלי נ"ט מוסווים.  בלילה כל פלוגה בעמדותיה. בסה"כ יום קרב לא עמוס יחסית בגזרת הגדוד.

גדוד 410 - לוחם על ציר לקסיקון ומערבה ממנו להרחבת ראש הגשר.

הגדוד פרוס על בסיס ציר לקסיקון. הגדוד יורה על מטרות חי"ר ונ"ט צפונ וצפון מזרחה בתחומי דרום מיסורי בבית המשאבות ומצפון לו. הגדוד מזהה השמדת משאיות ונגמשי חי"ר. בשעה 16:30 מקבל הגדוד פקודת הסתערות פלוגה מ' מימין מצד מזרח ופלוגה ל משמאל מערב. נפגעים 4 טנקים ביניהם מ"פ מ. פגז שנפל קודם כל במפקדה הקדמית הרג את אחד הסמב"צים. ביחד עם ההסתערות לגדוד 5 הרוגים ו11 פצועים. הסיור עוזר בפינוי הפצועים ובהעברת הדרגים של החטיבה למילוי הטנקים. לאחר ההסתערות מתכנס הגדוד לעמדות קצת מדרום לבית המשאבות של החוה הסינית. וחוטף גם בלילה הפגזה ארטילרית קשה שבה נהרג אחד המטקי"ם.

20/10/1973

גדוד 409 - לוחם בגזרת החוה הסינית (אמיר) במסגרת המאמץ החטיבתי להרחבת ראש הגשר.

הגדוד נע מדרום לצפון ממזרח לציר לקסיקון. פלוגה ח  באגף המזרחי של הגדוד ופלוגה ו באגף המערבי של הגדוד קרוב יותר לציר לקסיקון. כאשר הגדוד נע אל כיוון בית המשאבות ועומק מתחם החוה הסינית. מ"פ ו עולה על מוקש ומחליף טנק. וכך גם סמ"פ ח. הגדוד יורה נקל ותותחים למטרות חיר ונגמשים. רשתות הפלוגות נחסמות מדי פעם על ידי האויב. התנועה בדילוגים ואבטחה כשהפלוגות מחפות זו על זו. הגדוד מטהר את החוה הסינית וכובש סופית את בית המשאבותלאחר הסתערות אחר הצהרים  ושם גם נכנס לחניון לילה גדודי.

גדוד 410 - לחימה להרחבת ראש הגשר.

פלוגה כ ממשיכה לאבטח את אזור גשר הגלילים. פלוגה ל ביחד עם פלוגת החרמש נעה ומטהרת את ציר ראש הקרוב לתעלה מצידה המזרחי תוך קבלת חיפוי מכחות צנחנים מלווים בטנקים שכובשים את הרמפות בצד המערבי. וכך נכבש חלק  מהמרכז הלוגיסטי של ארמיה שתיים ושל דביזיה 16. פלוגה מ ממשיכה באגף המזרחי של הגדוד קרוב לציר לקסיקון וממערב לו  הגדוד יורה מתוך עמדות ומתקדם בזהירות תוך ירי מתמיד על מטרות בעומק מיסורי. פלוגות הגדוד מחפות זו על זו ונעות בזהירות תוך חיפוש עמדות. אחר הצהרים ניתנת פקודת התקדמות לעבר סיבוב אבידן (לקסיקון 250) ומעבר לו עד ציר אושה איליו מגיעה פלוגה ל המערבית ופלוגת החרמש שמטהרת פיזית את ציר ראש.. לאחר שפלוגה כ מצטרפת לכחות הגדוד ותופסת את מרכז הכוח.. הגדוד סופג פגיעה במספר כלים מאש טילים בנסיון ההסתערות, רובם בפלוגה מ. וגם הסמג"ד נפגע בצווארו ומפונה לתאגד. ביום זה יש לגדוד שלושה פצועים שמפונים על ידי הסיור. וחמשה הרוגים. החרמש מפעיל בהתקפה אש מרגמות 81 למיסוך וגם אש נפיצה.  חניון הלילה הגדודי מתבצע כקילומטר צפון מערבה לסיבוב אבידן.

21/10/1973

מפח''ט - מקבל פקודה מהאוגדה לכיבוש מיסורי והרחבת ראש הגשר. מבצע נוהל קרב ופקודת התקפה לגדודים.

מקבל בבוקר שעה 08:30 פקודה מהאוגדה לכיבוש מכשיר. בשעה 10:30 מוריד פקודה לגדודים ומחלק גזרות. צובר כוחות נוספים לטובת גדוד 410 המדולדל מבקש ארטילריה והאויר שנדחות משעה לשעה ולבסוף מקבל אויר מגובה רב ללא תותאות טובות וללא פגיעות על מיסורי. סיוע ארטילרי סוללת מרגמות 120 בלבד. למח"ט ספקות רבים לגבי ביצוע ההתקפה ודרך הביצוע אותה הוא מעביר לאוגדונר. החטיבה יוצאת להתקפה עם כוח של 40 טנקים.

גדוד 409 - משתתף בהתקפה על מיסורי באגף הדרום מערבי של החטיבה.

על הבוקר מבצע הגדוד במסגרת פלוגתית מילוי מחדש. בערך ב10:30 מתבצע תדריך בגדוד (כאן חוסר התאמה בשעות בין העדויות השונות מצריך ברור נוסף) תוכנית ההתקפה הגדוד ינוע מדרום לצפון ואחר כך יפנה מזרחה תוך חיפוי בין פלוגות הגדוד. קו הגזרות בין הגדודים לקסיקון251 קצת דרומה מסיבוב אבידן. ההתקפה נדחית מספר פעמים יציאה להתקפה באזור 1500 (גם כאן אין תאום בעדויות). פלוגה ו ממערב (באגף השמאלי של הגדוד) פלוגה ח ממזרח (האגף הימני של הגדוד) ומה שנשאר מפלוגה ז מעט מאחור. ומאחורי הטנקים מסייע החרמש בטהור המחפורות. הטנקים סופגים ארטילריה ונט. אין חיפוי הדדי בין הגדודים ואין בהתקפה תיאום חטיבתי. הגדוד תופס שטחים שולטים בערך כשלושה עד ארבעה קילומטר מזרחה ציר לקסיקון 251 נעצר ומנהל אש עם טנקים מצריים שנמצאים מדרום מערב לטלויזיה כשאגפם מופנה אל עבר הגדוד שיורה ופוגע בכ20 טנקים. שחלקם עומדים על  א-טליה 205 בתוכם כנראה גם בטנקים שלנו מגדוד 410 שאיבדו את כיוון ההתקפה ונכנסו כנראה לקו האש של גדוד 409. (שאלות אלה ומידת הדיוק שבהם עוד צריכות להתבהר). אבל בשלב מסויים עוצר עידו את האש בחשד שיש טנקים שלנו בשטח. ביחוד שהוא מזהה סנטוריונים ופטונים שאכן צורפו לגדוד 410. הגדוד מתכונן לקראת התקפה נוספת שנדחית על ידי האוגדונר ושר הביטחון לאחר הכישלון הנורא בהתקפה. הגדוד לא קיבל הגדרות מדוייקות עד היכן עליו להסתער. לא היה תאום חטיבתי עם גדוד 410. הגדוד עצר את הסתערותו בעוד 410 מסתער על עומק המתחם וחוטף אבידות כבדות. ההתקפה החטיבתית מסתיימת בכישלון נורא.

גדוד 410 - תוקף את מיסורי באגף הצפון מערבי של החטיבה ממערב למזרח.

לאחר קבוצת פקודות בחטיבה נותן יהודה המגד פקודות בקשר ועורך את הגדוד להתקפה לאחר מילוי מחדש. הגדוד ספג ביומיים הקודמים אבדות קשות וירדו מהסדק 10 או 11 טנקים. וכן איבד הגדוד שני מ"פ סמג"ד ורבים מהקצינים. לכן מתבצע מאמץ אוגדתי לצרף לגדוד כחות נוספים. מצטרף כוח בסין 4 טנקים בפיקוד נעם ליבני. ועוד שלושה טנקים בפיקוד רפי מצפון סה"כ 7 טנקים בפיקוד מצפון נקראים 11 ברשת. הכחות המצטרפים מקבלים פקודות חבירה בקשר, וכן פקודת התקפה מפורטת לכלל כוחות הגדוד. אולם הכחות החבירים שמאחרים להגיע לא יוצרים מגע פיזי עם יהודה ולא עוברים שלישותית וחימושית דרך דרגי הגדוד. כוח מצפון מקבל את האגף הדרום מזרחי של הגדוד כשהוא פרוס על גבול הגזרה עם גדוד 409 ביין לקסיקון 50 ללקסיקון 49. מערבה לו מוצבתפלוגה כ עם 6 טנקים ופרוסה בין לקסיקון 248  ללקסיקון 247 על בסיס אושה לקסיקון פרוסה פלוגה מ 4 טנקים ובתוכה המג"ד יהודה גלר. ובאגף הצפוני מערבה לאושה לקסיקון מול הדיקליה פרוסה פלוגה ל  עם 8 טנקים סה"כ 26 טנקים. ולמעשה מוטת השליטה של הגדוד נחלקת לשניים האגף המזרחי בפיקוד מצפון והאגף המערבי בפיקוד יהודה גלר. על אושה 33 מצויה פלוגת החרמש ואיתה הסיור.לגדוד מוגדרת משימה של הבקעהלאזור הגבוהה של מיסורי ותפיסת עמדות מצפון לו בהתקפה ממערב למזרח בערך קילומטר דרום מערב מא-טליה. הגדוד מסתער לעומק המתחם. האגף המערבי של הגדוד (פלוגות ל ומ) מתקדם עד מפגד אושה לקסיקון וקצת אחריו תוך קרב אכזר ופגיעות רבות בכלי האוייב. אולם האגף המזרחי  נתקל באש רק לאחר 4 קילומטר צפון מזרחה מציר לקסיקון. והגיע בערך לעומק המתחם החפור (מצפון לאותיות מיסורי) כאשר שם החלו כלים להפגע במהירות. כדי לא להשאיר את הפלוגות המזרחיות מנותקות מחליט המגד להמשיך בהסתערות ומבקיע עוד קילומטר צפון מזרחה. בשלב זה אבד הקשר עם הפלוגות המזרחיות מרבית הכח נפגע מאש נט וסגרים כשהוא מנהל אש אם נגמשים ומספר טנקים. כמעט כל הטנקים נפגעים כשהכוח מבצע בעצם קרב השרדות בעומק המתחם המצרי החפור כשחלק מהטנקים אוסף את הפצועים וההרוגים בתוכם מ"פ ל שפס שנהרג ונסוג אחורה ללא שליטה מרכזית של המגד. בשלב זה מורה המגד לפלוגת החרמש להכנס לקרב כגל שני. גלזר ואיתו שתי מחלקות מגיע לאזור בו מצוי המג"ד ומטהר חירית עמדות רבות.  המג"ד נשאר לבד עם מחלקה מפלוגה ל בפיקוד מנדלוביץ' שהתכנסה סביבו ובעזרת החרמש הוא נסוג לאזור אושה לקסיקון מספר עשרות מטרים צפונה לצומת.ויוצר שם בסיס מוצק להגנה השעה בערך 17:30. בקרב הטיהור נפצע גלזר מ"פ החרמש וכאשר מפנים אותו עולה הזחלם על מוקש וגלזר נהרג. במקביל נפגעים כמעט כל הכלים של פלוגה כ ושני ממ וס"פ נהרגים. רפי מצפון שמגיע למקום הפגיעה בכלים אוסף פצועים רבים על הטנק שלו אבל במקום לסגת הוא מאבד את הכיוון ומעמיק צפונה ואחר כך מזרחה לפני שהוא נפגע ונהרג ויתו עוד שני טנקים. השטח היה רווי בחיר כלי נט (כולל תותחים) נגמשים וטנקים. ובתוךכל הסמטוחה לא בור ממה נפגע כל טנק. מספר טנקים שנפגעו בתחילת ההתקפה נסוגו ופינו פצועים. כוח בסין המזרחי נכנס לקרב אחרון העמיק לחדור באיגוף לעומק המתחם ופגע מטווחים של פחות מאלף מטר בחמשה טנקים לאחר מכן נפגעו לו שני טנקים כולל הטנק של נועם והוא אסף פצועים ונסוג. קבוצה של מעל 20 לוחמים חלקם פצועים המשיכה בקרב באש מנשק אישי כשהיא מתבצרת במספר עמדות עד שנפלה בשבי. מספר פצועים נרצחו על ידי המצרים. במקביל הסיור ניתב טנקים שיצאו אל התאג"ד וחבר עם שארית כוח החרמש על בסיס אושה לכוח המג"ד . הכוח ספג אש שטוחת מסלול והשיב אש ונשאר על עומדו בלילה. מ"פ מפקדה צייד טנק וחבר לכוח המג"ד. בגדוד היו גילויי גבורה ומאבק על מספר פצועים בתאג"ד ביחד עם קבוצה לא קטנה של לוחמים מותשים שסרבו לעלות על טנקים לאחר שנפגעו בקרב. הגדוד ספג בקרב 21 פצועים שפונו 17 – 18 נעדרים (כולם נמצאו הרוגים בהמשך). ששלושה מהם (כנראה) נרצחו. חמשה הרוגים ביניהם מ"פ מ'. מ"פ ל' .מ"פ ס. סמ"פ כ. וכל המ"מ של פלוגה כ'. מ"פ כ ועוד איש צוות התחבאו והסתננו במשך לילה שלם לשטח כוחותינו. הקרב על המיסורי היה קרב גבורה של גדוד 410 וביחד עם זה כישלון צבאי. אבל למרות זאת שחיקת כוח האוייב היתה ניכרת וחטיבה 600 גרמה לו אבדות כבדות. גדוד 410 יצא עם 26 טנקים להתקפה וגמר עם 4.

22/10/1973

גדוד 409 - בעמדות מול מיסורי מכין עצמו להתקפה נוספת סופג נפגעים מאש מטוסינו.

על הבוקר משפר הגדוד עמדות לקראת התקפה נוספת על מיסורי בתנועה מדורגת. שני טנקים של פלוגה ז עולים על מוקשים. כנראה שהגדוד עלה על שדה מוקשים ההתקדמות נעצרת הגדוד נשאר עם 11 טנקים תקינים. הגדוד בעמדות צופה בהתקפת חיל האויר על מיסורי. בשעה 8:40 יורדים על כחות הגדוד סקיהוקים שטעו בזיהוי. הפצועים בפלוגה ו שני הרוגים, פצוע קשה, ועידו המ"פ פצוע בינוני, מאחר שהיו מחוץ לטנק בעת ביצוע טיפולים. לאורך היום הגדוד בעמדות יורה ומקבל אש, אין לו יותר נפגעים באותו יום.  18:50 קצת לפני הפסקת האש ניתנת מהחטיבה פקודת התקפה על טלויזיה ההתקפה נעצרת באיבה.

גדוד 410 - מייצב קו בין לקסיקון 250 לאושה לקסיקון מנהל אש מול מיסורי.

מתארגן מחדש תוך תפיסת הקו וניהול האש. כל המ"פ התחלפו אין סמג"ד. מקבל לתיגבור 5 טנקים נקראים כוח אריה. מזוהית התקפלות של המצרים כקילומטר צפונה כדי לצמצם את גודל המתחם שבשליטתם. הגדוד מונה עם כוח אריה 10 טנקים. לאחר שנשאר עם 4 טנקים בסוף הקרב על המיסורי. בשעות לפני הצהריים מגיעים לקו כוחותינו ברגל לאחר ששהו 14 שעות בשטח מ"פ כ שמילוביץ ואיתו מסלו.  הגדוד נערך בלילה בחניונים פלוגתיים פלוגה ל בלקסיקון 250 פלוגה כ ואריה באזור מפרש   ופלוגה מ עם המגד בינהן על ציר אושה. בשעה 18:55 נופל טיל סקד על המפקדה העיקרית של הגדוד ונהרגים 5 אנשים ובינהם  נעדר אחד שיזוהה מאוחר יותר, ואדם אחד שנחלץ מן המקום.

23/10/1973

גדוד 409 - הגדוד מייצב קו ממזרח לציר אושה לקסיקון.

לאחר התברברות בערפילי הבוקר מייצב הגדוד קו מזרחית לצומת אושה לקסיקון מול עמדות המצרים שנסוגו. בפלוגה ו תופס פנחסי פיקוד. הגדוד יורה במשך היום על משאיות ורכב רך מהאגד הלוגיסטי של ארמיה 2 באזור אושה שמנסים לסגת לצד המערבי של התעלה.

גדוד 410 -מיצב קו מול עמדות המצרים מערבה לציר לקסיקון בעמדות מה22 לחודש.

הגדוד מתבסס על גבעה גבוהה מדרום לכחול 225. במשך היום עוסקים באיסוף שבויים. וירי על כחות נמלטים מהדרג הלוגיסטי אך גם פגיעה בטנק T55  וכן מחזירים שני פצועים מצריים למצרים. פלוגת החרמש מסייעת בטיהור השטח ובתפיסת שבויים. והסיור תופס קפיטן מצרי ואוסף אותו לשבי.

24/10/1973

גדוד 409 - בקו מול המצרים מזרחית לצומת אושה לקסיקון.

לא נרשמו ארועים מיוחדים. מטהר את השטח יורה מדי פעם ומתארגן.

גדוד 410 - מייצב סופית את הקו על ציר אושה ממערב ללקסיקון.

נע לייצוב סופי של הקו מול המצרים. בשני צירים המגד ופלוגה ל על ציר לקסיקון עוברים את הציר צפונה ושני טנקים עולים על מוקשים. פלוגה מ מטהרת סופית את ציר אושה והגדוד מתייצב על שטח גבוהה קצת מדרום לכחול 225.