דברים לזכרו

דברים לזכרו

לכל חלל יש רשומה, אשר ניתן לצרף אליה דברים אישיים לזכרו. את החומר ניתן לשלוח לעמותה באמצעות מסך זה. החומר ייבדק ואם ימצא מתאים, יצורף לאתר ויקושר לרשומת החלל. יודגש כי "דברים לזכרו" חייבים להתייחס  לחלל מסויים.