עדכון פרטי שארים

עדכון פרטי שארים

מסך זה מיועד לעדכון הפרטים המינימליים שיאפשרו קשר ופניה אל שאריו של כל חלל. עקב החשיבות הרבה שאנו מייחסים לקשר עם משפחות הנופלים, נודה לכם אם תיידעו בני משפחות אלו עימם אתם עומדים בקשר, ותעודדו אותם לצרף את פרטיהם האישיים למאגר הכתובות. יודגש כי לגבי כל חלל ניתן לרשום יותר משאר אחד. בכל מקרה של שינוי כתובת או טלפון, נודה על עידכוננו.