עדכון פרטי חייל

עדכון פרטי חייל

עמוד זה מיועד לעדכון הפרטים המינימליים שיאפשרו קשר אל חיילי החטיבה. נודה לכם אם תיידעו חברים מהחטיבה לצרף את פרטיהם האישיים למאגר הכתובות. בכל מקרה של שינוי כתובת או טלפון, נודה על עידכוננו.