מקבלי העיטורים

מקבלי העיטורים

עיטור הגבורה 

categories_tbl10_small_pic

רס''ן גדעון גלעדי ז''ל - גדוד 407

סרן גדעון גלעדי ז"ל עבר מחיל הצנחנים לחיל-השריון, ובכך הגשים את שאיפתו למלא את מקומו של אחיו אמנון ז"ל, שנפל במלחמת ששת הימים כ-מ"פ טנקים. בליל 15 אוק' 1973, במסגרת המשימה לפריצת הציר לתנועת כוחותינו אל מעבר לתעלה, הוביל את פלוגתו לפתיחת ציר "טרטור" ממערב. באזור צומת "טרטור – לכסיקון" נתקלה הפלוגה במארב מצרי. במהלך הקרב נפגע הטנק שממנו לחם סרן גדעון גלעדי ז"ל, והוא עבר לפקד מטנק אחר. הכוח המשיך במילוי משימתו ותקף את הצומת פעמים-מספר, למרות הפגיעות הרבות שחזר וספג, עד שנותרו בו רק 2 טנקים תקינים. בטנקים אלה פרץ לבסוף סרן גדעון גלעדי ז"ל בציר "טרטור" מזרחה ופינה את הדרך לכוחות הצנחנים שנעו אחריו, במהלך הקרב נפגעו גם טנקים אלה, וסרן גדעון גלעדי ז"ל נהרג בעת ביצוע המשימה. במעשיו אלה גילה דבקות במשימה, כושר-מנהיגות למופת, אומץ-לב וגבורה עילאית.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור הגבורה
אייר תשל"ה מאי 1975, שמעון פרס, שר הבטחון

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עיטור העוז 

categories_tbl39_small_pic

סא''ל גלר יהודה - גדוד 410

סא"ל יהודה גלר נתמנה כמפקד גדוד-טנקים משך ימי מלחמת יום הכפורים. בליל 15 אוק' 1973 הוביל את גדודו לתקיפת מערך האויב ב"מיסורי". בדרכם חזרה מהיעד עלה הגדוד על שדה-מוקשים לא-מסומן, ו-סא"ל יהודה גלר הצליח לחלץ את הגדוד באבדות מעטות. ביום 18 אוק' 1973 ביצע הגדוד בהצלחה משימת התקדמות לעבר תעלת-סואץ, תחת אש עזה של האויב. ביום 21 אוק' 1973, בעת תקיפת מערך האויב ב"מיסורי", נפגעו מרבית הטנקים של הגדוד, אך סא"ל יהודה גלר, כשעמו רק 4 טנקים, שנותרו מהגדוד, הצליח להחזיק בשטח שנכבש – אזור "אושה-לכסיקון" – עד שהגיעה התגבורת. במעשיו אלה גילה כושר-מנהיגות מעולה, דבקות במשימה ואומץ-לב.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סמל הללי יגאל ז''ל - גדוד 410

ביום 21 באוקטובר 1973, בעת הקרב על מערך "מיסורי", נפגע הטנק שסמל יגאל הללי ז"ל, לחם עליו. יחד עם אנשי-צוות של טנקים נוספים, שנפגעו – תפס עמדה במרכז מתחם מצרי, וניהל אש עם כוח מצרי עדיף שסגר עליהם. כאשר נגמרה התחמושת והמצרים כיתרו את החיילים, הסתער סמל יגאל הללי ז"ל על המצרי הראשון שהגיע לעמדתם, בידיים ריקות. במהלך המאבק נפל. סמל יגאל הללי ז"ל גילה אומץ-לב, עוז-רוח וגבורה בסרבו ליפול בשבי המצרי.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סמ''ר לוין רם ז''ל - גדוד 409

ביום 10 באוקטובר 1973, באזור התעוז "מכשיר", יצא סמ"ר רמי לוין ז"ל לאזור חשוף לאש האויב – כדי להביא משקפת לאנשי-צוותו, בהעדר ציוד אופטי בטנק שלחם ממנו. באותו יום, במהלך ההתקפה על התעוז "מכשיר", נפגע טנק ה-מ"מ. סמ"ר רמי לוין ז"ל וחייל אחר יצאו תחת אש לחלץ את הטען-קשר שנפצע, והסיעו אותו ל-תאג"ד. לאחר-מכן חזר סמ"ר רמי לוין ז"ל לשטח ופינה שני פצועים נוספים אל ה-תאג"ד. ב-16 אוק' 1973, באזור "החווה הסינית", התנדב סמ"ר רמי לוין ז"ל לצאת לחלץ נפגעים, תחת אש נ"ט. ב-18 אוק' 1973, במהלך הקרב על "החווה הסינית", נפגע מטיל טנק ה-מ"מ. סמ"ר רמי לוין ז"ל ואנשי-צוותו כיבו את הדלקה. באותו יום הועבר סמ"ר רמי לוין ז"ל לטנק ה-מג"ד. כשהחלה לפתע תקיפה של מטוסים מצרים, קפץ לצריח כדי לירות במטוסים. תוך כדי פעולה נפגע ונהרג. במעשיו אלה גילה סמ"ר רמי לוין ז"ל אומץ-לב ותושייה, מופת ואחוות-לוחמים ומנהיגות בקרב.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סמ''ר רשלבך דוד ז''ל - גדוד 410

ביום 21 באוקטובר 1973, בעת הקרב על מערך "מיסורי", נפגע הטנק שסמל דוד רשלבך ז"ל לחם ממנו. יחד עם אנשי-צוות של טנקים נוספים שנפגעו, תפס עמדה במרכז מתחם מצרי וניהל אש עם כוח מצרי עדיף שסגר עליהם. משאזלה התחמושת והמצרים כיתרו את החיילים, זינק סמל דוד רשלבך ז"ל לעבר הטנק הבוער, נכנס לתוכו, הפעיל נשק והשליך רימונים לעבר המצרים, עד שנהרג בקרב זה. סמל דוד רשלבך ז"ל גילה אומץ-לב, עוז-רוח וגבורה בסרבו ליפול בשבי המצרי.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

רס''ן שפס זאב ז''ל - גדוד 410

רס"ן זאב שפס ז"ל נתמנה כמפקד פלוגת-טנקים, הפלוגה נפגעה קשות במהלך ימי-הלחימה הראשונים, והוא הצליח לגבשה מחדש. בליל 15 אוק' 1973, התקיפה פלוגתו של רס"ן זאב שפס ז"ל את מערך "מיסורי" שבסיני, ובדרכה חזרה נתקלה בשדה-מוקשים, בקור-רוח הצליח רס"ן זאב שפס ז"ל לחלץ את כל הטנקים שהיו בפיקודו. ביום 16 באוקטובר 1973, בעת התקדמות לכיוון תעלת-סואץ, נפצע מאש האויב, אולם המשיך להוביל את פלוגתו למרות הפציעה. ביום 18 באוקטובר 1973, שימש רס"ן זאב שפס ז"ל דוגמה ומופת לחייליו בפינוי חללי כוחותינו שנמצאו באזור צומת "עכביש-טרטור". ב-19 באוקטובר 1973, השתתפה פלוגתו בהתקפה בציר "לכסיקון" להרחבת ראש-הגשר. במהלך הקרב נפגע הטנק שפיקד עליו, אולם למרות פציעתו הורה לצוותו לא לנטוש, ובפיקודו חולץ הטנק אפוף-הלהבות. ב-21 באוקטובר 1973, הוביל רס"ן זאב שפ"ס ז"ל את פלוגתו לקרב על מערך "מיסורי", ובקרב זה נפל. המעשיו גילה, בכל-המקרים, אומץ-לב, דבקות במשימה וכושר מנהיגות.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עיטור המופת

categories_tbl42_small_pic

סמ''ר אזכיראלי אמיר ז''ל - גדוד 409

ביום 9 באוקטובר 1973, בעת התקפת האויב המצרי על מערך כוחותינו ב"חמדיה", הצליחו כמה מטנקי האויב להגיע למדרון הגבעה שחיילנו התבצרו בה. מחוסר אפשרות לאכן את האויב נשלחה מחלקת-טנקים חזיתית לכיוון האויב. הטנק ש-סמ"ר אמיר אזכיראלי ז"ל לחם ממנו ואשר צוותו כלל מפקדי טנקים בלבד, נשאר אחרון בשטח, לחם בטנקי האויב והצליח לפגוע בטנקים אחדים, עד שנפגע וצוותו נהרג. במעשה זה גילו אנשי-הצוות דבקות-במטרה, אומץ-לב והתנהגות למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סמ''ר בן-אהרון אליהו ז''ל - גדוד 409

ביום 10 באוקטובר 1973, בעת ההתקפה על התעוז "מכשיר" נפגע טנק ה-מ"מ. סמ"ר אלי בן-אהרון ז"ל ו-סמ"ר רמי לוין ז"ל רצו לטנק ה-מ"מ וחילצו אותו ושניים מאנשי צוותו, תחת אש עזה של האויב. ב-18 באוקטובר 1973 הועברו סמ"ר אלי בן-אהרון ז"ל ו-סמ"ר רמי לוין ז"ל לטנק ה-מג"ד. כשהחלה לפתע תקיפה של מטוסים מצריים, קפצו השניים לצריח – כדי לירות במטוסים. תוך כדי פעולה נפגעו השניים ונהרגו. במעשיו אלה גילה סמ"ר אליהו בן-אהרון ז"ל אומץ-לב, אחוות-לוחמים והתנהגות-למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סרן בר און יהושע ז''ל - גדוד 409

ביום 9 באוקטובר 1973, בעת ההתקפה על מערך האויב המצרי בתעוז "טלביזיה" נפגע הטנק, שסרן יהושע בר און פיקד עליו, מטיל. מעצמת הפגיעה הועף סרן יהושע בר און מהטנק, אך חזר אליו למרות פציעתו וטיפל בפינוי אנשי צוותו. לאחר-מכן עלה על טנק אחר והמשיך לפקד על הלחימה. ביום 18 באוקטובר 1973, בעת ההתקפה על "החווה הסינית", נפגעו 4 מטנקי הפלוגה מטילים. סרן יהושע בר און אירגן את חילוץ הכוח ופיקח על הטיפול בנפגעים. כשנודע לו שאחד החיילים נעדר, רץ ברגל בתוך שדה-המוקשים לעבר הטנקים, כשהוא חשוף לאש האויב, וניסה לחלץ את החייל אך ללא הצלחה. בדרכו חזרה פינה את אחד מהטנקים שנפגעו, שהיה עדין כשיר לנסיעה, ולאחר-מכן רץ פעמיים נוספות כדי לפנות פצועים שהיו בתוך שדה-המוקשים. במעשיו אלה גילה קור-רוח ואומץ לב למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סמ''ר ברקן (בוק) רפאל - גדוד 409

ביום 9 באוקטובר 1973, במהלך הלחימה, לאחר שנפגע הטנק השני, ש-סמ"ר רפי ברקן לחם ממנו באותו יום, ומפקדו נהרג, חילץ סמ"ר רפי בוק את האנשים שהיו עימו ופינה אותם למקום-מבטחים. לאחר-מכן חזר לטנק החשוף לאש האויב ולקח ממנו מסמכים ונשק. ביום 16 באוקטובר 1973, באזור התעוז "טלביזיה" נפגע הטנק, ש-סמ"ר רפי ברקן לחם ממנו, ומפקד-הטנק נפצע. סמ"ר רפי ברקן חילץ את המפקד הפצוע ונשאר להגיש לו עזרה עד לפינוי – וזאת בזמן שניתכה אש אויב, והטנק עמד להתפוצץ. במעשיו אלה גילה סמ"ר רפי ברקן אחוות-לוחמים קור רוח והעזה למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סמ''ר גורדון אהוד ז''ל - גדול 409

ביום 9 באוקטובר 1973, בעת התקפת האויב המצרי על מערך כוחותינו ב"חמדיה", הצליחו כמה מטנקי האויב להגיע למדרון הגבעה שכוחותינו התבצרו בה. מחוסר אפשרות לאכן את האויב נשלחה מחלקת-טנקים חזיתית לכיוון האויב. הטנק ש-סמ"ר אהוד גורדון ז"ל לחם ממנו ואשר צוותו כלל מפקדי טנקים בלבד נשאר אחרון בשטח, לחם בטנקי האויב, והצליח לפגוע בטנקים אחדים, עד שנפגע וצוותו נהרג. במעשה זה גילו אנשי הצוות דבקות במטרה, אומץ-לב והתנהגות למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סרן גלזר דוד ז''ל - גדוד 410

סרן דוד גלזר ז"ל היה מפקד פלוגת-חרמ"ש בעת מלחמת יום הכפורים. ביום 21 באוקטובר 1973, במסגרת תקיפת המערך המצרי ב"מיסורי", שבגדה המזרחית של תעלת-סואץ, אבטחה הפלוגה שפיקד עליה את כוחות הטנקים, וטיהרה את השטח בעקבותיהם, סרן דוד גלזר ז"ל נע בראש אנשיו ב-זחל"ם הפיקוד, הסתער על גבעה, שהתבצרו בה חיילים מצריים, כשהוא משליך רימונים ויורה במקלע. תוך כדי הקרב נפגע ונהרג. סרן דוד גלזר ז"ל גילה כושר-מנהיגות מעולה ואומץ-לב, ושימש מופת לחייליו בכל המלחמה.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

דוד גלזר ז"ל עיטור המופת

דוד גלזר ז"ל עיטור המופת

סמ''ר גרינוולד דורון ז''ל - גדוד 410

כל משך הקרבות שימש סמ"ר דורון גרינולד ז"ל כ-מט"ק. בכוח אישיותו, בכושר-המנהיגות שלו ובקור-הרוח שגילה במצבים קשים, ניהל את הקרב ביעילות ובתושייה, ואף דאג לביטחון אנשיו. סמ"ר דורון גרינולד ז"ל היה מופת לפקודיו, עד שנפל בקרב, ב-19 באוקטובר 1973.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סג''מ דוניגר אהוד ז''ל - גדוד 407

סג"ם אהוד דוניגר ז"ל שירת בתפקיד קצין-קישור של גדוד-טנקים. עם פרוץ מלחמת יום הכפורים דרש ממפקדיו להצטרף לכוחות הלוחמים. סג"ם אהוד דוניגר ז"ל התנדב לשמש כנהג טנק, על אף תפקידו ודרגתו כקצין, עד לנפילתו בקרב, ביום 15 באוקטובר 1973. במעשהו זה גילה אומץ-לב, תושייה ודבקות במשימה למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סמ''ר ועקנין שמעון ז''ל - גדוד 409

ביום 9 באוקטובר 1973 לחם סמ"ר שמעון ועקנין ז"ל בכח אשר תקף את מתחם "טלויזיה". הטנק שעליו פיקד נפגע מטיל והוא וצוותו נחלצו ומצאו מחסה בשוחה. תחת הפגזה רץ שמעון ועקנין ז"ל אל הטנק הבוער להביא תחמושת וחזר אל השוחה. כאשר אזלה התחמושת בשנית והחיילים המצריים קרבו לפתח השוחה קם סמ"ר שמעון ועקנין ז"ל, כשבידו הרימון האחרון, והסתער עליהם. בהסתערותו קדימה נפגע ונפל. במעשיו גילה סמ"ר שמעון ועקנין ז"ל אומץ לב רב ודבקות במשימה למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
ניסן תשל"ו אפריל 1976, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סרן מור עידו - גדוד 409

"במלחמת יום הכיפורים שימש עידו מור בתפקיד מפקד פלוגת טנקים בגזרת סיני. ביום 10 באוקטובר 1973 בעת הלחימה על "מכשיר" נפצע סרן עידו בעיניו וכתוצאה מכך לקה בראייתו ופונה לטיפול רפואי. למרות פציעתו חזר לשלושה ימים לפקד על פלוגתו עוד בטרם החלים כליל מפציעתו. משך כל ימי הלחימה הנהיג את פלוגתו תוך גילוי דוגמא אישית ובכך הביא את הפלוגה לסטנדרטים גבוהים ביותר של לחימה. סרן עידו מור נפצע בשנית ביום האחרון של המלחמה. במעשים אילו גילה אומץ לב, דבקות במשימה וקור רוח למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סמ''ר ממן אורי ז''ל - גדוד 409

ביום 9 באוקטובר 1973, בעת התקפת האויב המצרי על מערך כוחותינו ב"חמדיה", הצליחו כמה מטנקי האויב להגיע למדרון הגבעה שכוחותינו התבצרו בה. מחוסר אפשרות לאכן את האויב נשלחה מחלקת-טנקים חזיתית לכיוון האויב. הטנק ש-סמ"ר אורי ממן ז"ל לחם ממנו ואשר צוותו כלל מפקדי טנקים בלבד נשאר אחרון בשטח, לחם בטנקי האויב והצליח לפגוע בטנקים אחרים עד שנפגע וצוותו נהרג. במעשה זה גילו אנשי-הצוות דבקות-במטרה, אומץ-לב והתנהגות למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סמ''ר מנגר זאב ז''ל - גדוד 409

ביום 9 באוקטובר 1973, בעת התקפת האויב המצרי על מערך כוחותינו ב"חמדיה", הצליחו כמה מטנקי האויב להגיע למדרון הגבעה שכוחותינו התבצרו בה. מחוסר אפשרות לאכן את האויב נשלחה מחלקת-טנקים חזיתית לכיוון האויב. הטנק ש-סמ"ר מנגר זאב ז"ל לחם ממנו, נשאר אחרון בשטח, לחם בטנקי האויב והצליח לפגוע בטנקים אחדים, עד שנפגע וצוותו נהרג. במעשה זה גילו אנשי-הצוות דבקות-במטרה, אומץ-לב והתנהגות למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סמ''ר קאופמן יהודה - גדוד 410

ביום 22 באוקטובר 1973 נפל טיל מצרי על חניון פלוגת-המפקדה של הגדוד שסמל יהודה קאופמן שירת בו כקצין-רכב. אחת ממכוניות התחמושת התפוצצה, ומכונית נוספת החלה לבעור. סמל יהודה קאופמן רץ אל המשאית הבוערת, התניעה והסיעה אל מחוץ לחניון. לאחר-מכן זרק את ארגזי התחמושת הבוערים מהמשאית, וכיבה אותם במטפה ובחול. במעשה זה גילה אומץ-לב למופת ותושייה רבה, והציל רבים מחבריו מפגיעה.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

 

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

סרן רפפורט יהושע - גדוד 409

ביום 16 באוקטובר 1973, במהלך תקיפת "החווה הסינית", נפגעו טנק ה-סמ"פ, וטנק ה-מ"מ. סרן יהושע רפפורט יצא ברגל, כדי לא לחשוף את הטנק שלו לאש-נ"ט, תחת אש עזה – לחלץ את הנפגעים. ב-17 באוקטובר 1973, במהלך הקרבות, נפגע הטנק שסרן יהושע רפפורט פיקד עליו. הוא פינה את אנשי-הצוות, שאל את משקפיו של אחד האנשיו (משקפיו שלו נזוקו) וחזר לקרב עם צוות אחר. ב-18 באוקטובר 1973, במהלך ההתקפה על מערך "מיסורי", נפגע הטנק, שסרן יהושע רפפורט פיקד עליו, פעם נוספת. הוא הורה לעצור את הטנק, בקור-רוח פיקד על כיבוי האש ושב ללחימה. ב-20 באוקטובר 1973, באזור "החווה הסינית" עלה הטנק, שסרן יהושע רפפורט פיקד עליו, על מוקש. הוא עבר לטנק אחר והמשיך בלחימה. במעשיו אלה גילה יזמה ותושייה, דבקות במשימה, כושר-מנהיגות ואומץ-לב.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

עתון "במחנה" גליון 35-36 09/05/1975 העיטורים

צל"ש הרמטכ"ל

categories_tbl43_small_pic

סמ''ר אברמוביץ' אמנון - גדוד 409

על גילוי אומץ לב, יזמה ודבקות במשימה
תיאור המעשה:
ביום 9 באוקטובר 1973, באזור "טלביזיה", במהלך ההתקפה על היעד, נפגע הטנק שסמל אמנון אברמוביץ נהג בו והחל לבעור. למרות שידיו ובגדיו החלו לבעור, המשיך בנהיגה, כי סבור היה שנשארו אנשים בטנק. במעשה זה גילה סמ"ר אמנון אברמוביץ דבקות במשימה ואומץ-לב.
על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל
תשרי תשל"ו ספטמבר 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

רס''ן ורדי גבריאל - גדוד 407

על גילוי כושר-מנהיגות, תושיה ודבקות במשימה
תיאור המעשה:
בליל 15-16 באוקטובר 1973 שימש רס"ן גבריאל ורדי כמפקד פלוגת-טנקים, שהוטלה עליה המשימה לפרוץ את הציר כדי לתפוס ראש-גשר לצליחת תעלת-סואץ. במהלך הקרב נפגעו טנקים רבים, אך רס"ן גבריאל ורדי המשיך בביצוע המשימה. הפלוגה פרצה דרך צומת "לכסיקון – טרטור" שהיה מוגן על-ידי מערך-נ"ט מצרי, בכך שובשה שליטת האויב בצומת. בתום הקרב אירגן את הטנקים, שנותרו וחצה אתם את תעלת-סואץ. במעשיו אלה גילה רס"ן גבריאל ורדי כושר-מנהיגות ודבקות במשימה, אגב גילוי תושיה בתנאי-קרב.
על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל
תשרי תשל"ו ספטמבר 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סרן כהן דוד יואל ז''ל - גדוד 407

על גילוי אומץ לב, יזמה ודבקות במשימה
תיאור המעשה:
סרן דוד יואל כהן ז"ל שוחרר משירות פעיל לצורך נסיעה לחו"ל בשליחות המדינה, אף-על-פי-כן חזר לשירות ויצא לקרב בראש מחלקת-טנקים. בליל 15 אוק' 1973 נע עם מחלקתו בראש הטור הפורץ, בציר "לכסיקון – טרטור" לעבר תעלת-סואץ. למרות המצב הקשה שנקלע אליו הכוח, פיקד עליו בקור-רוח ובתושיה, עד לנפילתו בקרב. במעשיו אלה גילה סרן דוד יואל כהן ז"ל אומץ-לב ודבקות במשימה.
על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל
תשרי תשל"ו ספטמבר 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סג''מ לייזר חיים - גדוד 407

על גילוי אומץ-לב, קור-רוח ודבקות במשימה
תיאור המעשה:
ביום 22 באוקטובר 1973, במסגרת תקיפת הכוחות המצריים בגדה המערבית של תעלת-סואץ, נפגע הטנק, שפיקד עליו סמל חיים לייזר, מפגז בצריח. אחד מאנשי הצוות נהרג. סמל חיים לייזר והתותחן נפצעו. על-אף פציעתו המשיך סמל חיים לייזר לפקד על הטנק, חבש את התותחן וארגן את חילוץ הטנק ונפגעיו ל-תאג"ד. רק בתום הפינוי נתפנה גם הוא לטיפול בפציעתו. סמל חיים לייזר גילה דבקות רבה במשימה בכך ששלוש פעמים החליף טנקים שנפגעו או התקלקלו והצטרף מחדש ליחידתו בלחימה.
על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל
תשרי תשל"ו ספטמבר 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

רס''ן ניב שמואל - גדוד 410

תיאור המעשה: רס"ן שמואל ניב שימש כ-מ"פ מפקדה באחד הגדודים. ביום 21 אוק' 1973, בעקבות ההתקפה על "מיסורי", נפגעו טנקי הגדוד ונותרו ארבעה בלבד. רס"ן שמואל ניב פעל בעצמו להחזיר לכשירות 3 טנקים שנפגעו, ואף דאג לאיישם באנשי-צוות שלא נפגעו. על-אף גילו הגבוה והעדר הנסיון המבצעי יצא בראש הכוח שאלתר לתגבר את הכוח שבפיקוד ה-מג"ד. הוא נסע לאורך הציר "לכסיקון", דרך מערך האויב, הצטרף למג"ד והמשיך להילחם אתו. במעשה זה גילה רס"ן שמואל ניב תושיה ומנהיגות ותרם רבות להעלאת המורל של חיילי הגדוד.

על גילוי אומץ לב, תושיה וכושר מנהיגות זה הוענק לו  צל"ש הרמטכ"ל

תשרי תשל"ו ספטמבר 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

 

סרן רוני גלבוע (מקלאוד) ז''ל - גדוד 410

על גילוי אומץ לב, ודבקות במשימה
תיאור המעשה:
בימים כ' עד כ"ג בתשרי התשל"ד (16-19 באוקטובר 1973) לחם סרן רוני מקלאוד ביחידת שריון בקרבות להרחבת ראש הגשר בציר "לכסיקון". למרות שלא הכיר היטב את מערכות הטנק עקב שהייתו הממושכת בחוץ-לארץ, התנדב סרן רוני מקלאוד למשימות קשות. על אף שנפגע פעמיים במהלך הקרבות ופונה לטיפול, שב לקרב והמשיך להילחם באופן מעולה. במעשיו אלה הוכיח סרן רוני מקלאוד אומץ לב ודבקות במשימה.
על מעשה זה הוענק לו צל"ש הרמטכ"ל
תשרי התשל"ו ספטמבר 1975 ,מרדכי גור, רב־אלוף, ראש המטה הכללי

רוני גלבוע (מקלאוד) ז"ל  הלך לעולמו ביולי 1995

סמל שירי יוסף - גדוד 409

על גילוי אומץ-לב, יזמה ואחוות לוחמים.
תיאור המעשה:
ביום 9 באוקטובר 1973, באזור "טלביזיה" – לאחר שנפגע הטנק שממנו לחם סמל יוסף שירי, נטשוהו אנשי-הצוות אולם, משראה סמל יוסף שירי שנהג הטנק נשאר בתוכו – חזר אל הטנק הבוער וחילץ את הנהג. במעשה זה גילה סמל יוסף שירי אומץ-לב, יזמה ואחוות לוחמים.
על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל
תשרי תשל"ו ספטמבר 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

צל"ש אלוף הפיקוד

categories_tbl44_small_pic

סג''מ ארביט בנימין - גדוד 409

תיאור העיטור:
ביום 16 באוקטובר 1973 במהלך הקרב על "החוה-הסינית", נתקבלה הודעה כי באחד הטנקים שנפגעו נותר איש צות.
סג"מ בנימין ארביט ואיש צות נוסף רצו אל הטנק שנפגע ובער, כדי לחלץ את איש-הצות, כל זאת תחת אש אויב ותחת סכנת התפוצצות של הטנק הפגוע.
במעשה זה גילה סג"מ בנימין ארביט אומץ לב ואחות לוחמים.

honorees_tbl36_pic

סרן קלמן גויטין - גדוד 407

תיאור העיטור:
סרן יוסף קלמן גויטין קיבל את צל"ש האלוף על פעילותו ב-15 באוקטובר 1973.
ד"ר גויטין היה רופא גדודי בגדוד 407 של חטיבת שריון 600 והצל"ש ניתן לו על פועלו בתאג"ד שהיה ממוקם בלקקן (צומת ציר עכביש ולכסיקון) ואשר קלט נפגעים מהגזרה וחלק גדול מפצועי החווה הסינית. התאג"ד היה מנותק מהעורף (המצרים סגרו את ציר עכביש) במשך שלושה ימים. בימים אלו טופלו כ-150 פצועים.
יקותיאל אדם, אלוף פיקוד הדרום, אוקטובר 1975

סמל מלחמת יום הכיפורים מוענק ל ד"ר קלמן גויטייו לצל"ש אלוף הפיקוד

סרן נסים שלום - גדוד 410

תיאור העיטור:
בליל 15 באוקטובר 1973 כשחזרה יחידתו של סגן שלום נסים מהתקפה על מערך "מיסורי" בסיני, נקלעה היחידה לשדה-מוקשים.
הטנק עליו פיקד סגן שלום נסים עלה על מוקש ופרס את זחליו.
הוא יצא מהטנק והחל בפינוי המוקשים, כשהוא עורם אותם בצד הנתיב. אח"כ הכוין סגן שלום נסים את הטנקים שבעקבותיו לנתיב נקי ממוקשים תחת אש עזה של האויב.
במעשה זה הציל סגן שלום נסים חיי אדם וגילה אומץ-לב ותושייה.
על מעשה זה הוענק לו צל"ש אלוף הפיקוד.

סרן פלד (פייביש) מנדי ז''ל - גדוד 410

תיאור העיטור:
במלחמת יום הכיפורים, לחם סרן מנדי פייביש בתפקיד סגן מפקד פלוגת טנקים בחזית סיני. במשך כל ימי הלחימה יזם סרן מנדי פייביש ז"ל יצירת מגע עם האויב. הוא נטל על עצמו משימות בהתנדבות ובצע אותן בטנק שלו בצורה יעילה ביותר. ביום 21 באוקטובר 1973 התנהל קרב קשה באיזור מיסורי. בקרב זה, תחת אש ארטילרית כבדה של האויב והתקפות חי"ר מצרי, הצליח סרן מנדי פייביש ז"ל לפגוע בחיילי אויב רבים תוך לחימה בטווחים קצרים כשהוא נוסך בטחון רב באנשיו. במהלך הקרב נפגע הטנק שלו. סרן מנדי פייביש עבר עם צוותו לטנק אחר. גם טנק זה ספג פגיעה במהלך הקרב וסרן מנדי פייביש ז"ל נפגע ונהרג. במעשיו אלו גילה סרן מנדי פייביש ז"ל אומץ לב, קור רוח ודבקות במשימה.
על מעשה זה הוענק לו צל"ש אלוף הפיקוד.

רס''ל פליכס אבנר ז''ל - גדוד 407

אבנר שירת ביחידה כמפקד טנק והצטיין במילוי תפקידו, בידע המקצועי, באחריות, במסירות ובאומץ לב. אבנר לחם עם היחידה במשך כל שלב הבלימה והשתתף בקרב הפריצה הנועז, אשר נועד להעביר את המלחמה לגדת התעלה המערבית ולהכריע את הצבא המצרי. בקרב זה פקד על הטנק ונע בראש כוחות הפריצה, אשר פילסו דרך לכוחות הצליחה ואפשרו הצלחת פעולתם. על פעולתו הוענק לו צל"ש אלוף פיקוד דרום.

honorees_tbl34_pic

צל"ש מפקד האוגדה

categories_tbl45_small_pic

סגן זילבר מרדכי ז''ל - גדוד 409

תיאור העיטור:
במלחמת יום הכיפורים שימש סגן מרדכי זילבר כמפקד מחלקת טנקים בקרבות הגזרה המרכזית של תעלת סואץ. ביום 9 אוקטובר 1973, במהלך קרבות הבלימה, נע סגן מרדכי זילבר ז"ל בטנק שלו לשטח שהיה חשוף לאש האויב, במטרה להיטיב לפגוע בטנקי האויב שהתקדמו לעברו.
בהמשך הקרב נפגע הטנק שלו והוא נהרג.
במעשיו אלה גילה סגן מרדכי זילבר ז"ל אומץ לב, תושיה ודבקות במשימה.
על מעשה זה הוענק לו צל"ש מפקד האוגדה.

רס''ן חכמוב יצחק - גדוד 409

תיאור העיטור:
דקות ספורות לפני כניסת הפסקת-האש לתוקפה הונחתה הפגזה ארטילרית כבדה על שיירת הדרגים בפיקודו של רס"ן יצחק חכמוב, שנעה בציר "לכסיקון". במהלך ההפגזה פגע טיל-נ"ט באחת ממשאיות התחמושת, וזו החלה להתפוצץ. רס"ן יצחק חכמוב דאג לפזר את האנשים ולהדריכם להגיע את מקומות מחסה, והוא עצמו חילץ מתוך האש 3 משאיות תחמושת, 2 משאיות דלק ומשאית שמנים.
במעשה זה הציל רס"ן יצחק חכמוב חיי אדם, גילה אומץ לב ותושייה.
על מעשה זה הוענק לו צל"ש מפקד האוגדה.

צל"ש מפקד חטיבה

100px-Zmh.svg

רב''ט עודד (הוד) צבי - גדוד 407

תאור המעשה:
ביום 16 באוקטובר 1973 בעת קרבות הפריצה,חילצו רב"ט צבי עודד ואנשי צוותו את המ"פ וכן תותחן שנפגע וטיפלו בהם תחת אש אויב. בקרבות אלה אף חילץ טייס שצנח בשטח והיה חשוף לאש האויב.
ב-30 אוק' 1973, באחת התקריות שלאחר המלחמה נפגע מפקד הטנק בו היה רב"ט צבי עודד והוא נטל את הפיקוד לידיו, חבש את המפקד ופינה אותו במהירות וביעילות.
במעשיו אלה גילה רב"ט צבי עודד אומץ לב תושיה ויוזמה.
חשוון תשל"ו
אוקטובר 1975

סמ״ר דוד זינגר- גדוד 407

תאור המעשה:
ביום 15 באוקטובר 1973 בעת הפריצה בצומת "לכסיקון-טרטור", פקד סמ"ר דוד זינגר על טנק, במסגרת הכח הפורץ. במהלך הקרבות נפגע הטנק שבפיקודו, כל אנשי הצוות נהרגו והוא עצמו נפצע קשה. לאחר טיפול רפואי קצר ולפני שהחלים מפצעיו, חזר סמ"ר דוד זינגר לגדודו והמשיך בלחימה.
בחודש דצמבר 1973, באחת מתקריות האש עם המצרים, נפצע סמ"ר דוד זינגר אך על אף פגיעתו המשיך לפקד על הטנק, עד שהתעלף בשל איבוד דם.
במעשיו אלה גילה סמ"ר דוד זינגר כושר מנהיגות ודבקות במטרה.

חשון תשל"ו, אוקטובר 1975        אהרון טל, אל"מ מפקד החטיבה

Zinger Zalash