הספר "בנתיבי האש" – הערות לטעויות ושגיאות בספר

הספר "בנתיבי האש" – הערות לטעויות ושגיאות בספר

קוראי הספר "בנתיבי האש" – הערותיכם  לטעויות ושגיאות בספר תתקבלנה בברכה בכתובת המייל yuvalinbox@gmail.com  עד ליום 31/12/2018

 

הנהלת העמותה