הזמנה לאסיפה כללית של חברי "עמותת חטיבה 600 – נתיבי האש" ביום חמישי 1 בנובמבר 2018

הזמנה לאסיפה כללית של חברי "עמותת חטיבה 600 – נתיבי האש" ביום חמישי 1 בנובמבר 2018

 

הזמנה לאסיפה כללית

ביום חמישי 1 בנובמבר 2018, נקיים אסיפה כללית של חברי "עמותת חטיבה  600- נתיבי האש"

על סדר היום:

  1. דיווח וסיכום כנס סוכות האחרון.
  2. אישור דו"ח כספי לשנת 2017 .
  3. שונות.

 

האסיפה תתקיים באתר יד-לשריון בלטרון ותפתח בשעה 17:00.

אם בשעה זו לא יהיה קוורום חוקי כנדרש, תדחה האסיפה לשעה 17:30 ותתקיים ותקבל החלטות בכל מספר של נוכחים.

 

נוכחותכם חשובה!

בברכה,
ועד  העמותה.