פרויקט להנצחת חברינו שנפטרו עם הימים

פרויקט להנצחת חברינו שנפטרו עם הימים

בישיבת וועד עמותה 600 שנערכה ב 23.11.17 הוחלט על פרויקט שינציח את חברינו לוחמי החטיבה שנפטרו לאחר מלחמת יום הכיפורים.

הכוונה שבאתר החטיבה ברשימת לוחמי החטיבה (אנחנו) יופיע שמו של הלוחם שנפטר עם ציון ז"ל ליד שמו, עד היום נהגנו למחוק את שמו מרשימת הלוחמים.
באתר נוספה מחיצה בשם: "לזכר חברינו שהלכו לעולמם עם הימים", שנמצאת בתפריט "לזכרם". פרטי הלוחם (שם הלוחם, פלוגה, גדוד, ותאריך פטירה)
דיברי הספד ותמונות יוכנסו למחיצה זו. כמו כן לפי רצון האלמנה או בני המשפחה ירשמו גם פרטי הקשר איתם.

על מנת להשלים מידע חסר, אנו מבקשים מכל מי שיודע על לוחם שנפטר, לשלוח את פרטי הלוחם, דיברי הספד ותמונות,  דרך:
צור קשר באתר החטיבה  https://www.amuta600.org.il/contact-us/
או ישירות למייל העמותה hativa600@gmail.com על מנת  שיוכנסו לדף הזכרון באתר החטיבה.

כך נוכל לזכור ולהנציח חברינו שנפטרו במהלך הדרך, ולשמור על קשר עם משפחותיהם.

בברכה,

יובל ויס

יו"ר וועד עמותה 600