לוחמי גדוד 195 במלחמת ההתשה 1967-1970 הודעה זו מיועדת אליכם

לוחמי גדוד 195 במלחמת ההתשה 1967-1970 הודעה זו מיועדת אליכם

לוחמי גדוד 195, חבריי ואנכי מוותיקי גד 195 עם המגדים: אריה ויינברג ואחריו יוסי פלד ממלחמת ההתשה 1967-70, מתכוונים לערוך כנס יובל הקמה לגדוד.
אשמח באם תוכלו להעשיר את זכרונינו בשמות וטלפונים של החיילים והקצינים מאז. כולל חללי הגדוד.
נא להעביר אלי : אבי שמואלביץ 052-7466172 או למייל aviruth10@gmail.com

תודה.