יהודה גלר מג"ד 410 במלחמת יוה"כ ומגד 407 לאחר המלחמה, איננו!

יהודה גלר מג"ד 410 במלחמת יוה"כ ומגד 407 לאחר המלחמה, איננו!

מרכינים ראשינו,
יהודה גלר, מג"ד 410 במלחמת יוה"כ ומגד 407 לאחר המלחמה, איננו!
לוחמי חטיבה 600 לדורותיהם מרכינים ראש לזכרו .

ההלויה תתקיים ביום ג' 29/03/22 בשעה 16:00 בבית העלמין של קיבוץ גבעת חיים מאוחד.
נפגשים בבית העלמין.,

יש לנהוג על פי הנחיות הקורונה.