טוביה רביב מח"ט חטיבה 600 במלחמת יום הכיפורים הלך לעולמו

טוביה רביב מח"ט חטיבה 600 במלחמת יום הכיפורים הלך לעולמו
הנהלת העמותה ולוחמי החטיבה אבלים על פטירתו של אל"מ טוביה רביב מח"ט חטיבה 600 במלחמת יום הכיפורים.
ההלוויה נערכה אתמול.
השבעה ברח' יונק הדבש 5 , קדימה.
זמני ניחום אבלים:  13:30-09:30, אחה"צ 20:00-16:30
25012023 מודעת אבל טוביה רביב_n