ה ז מ נ ה לכנס ההנצחה והמורשת השנתי של חטיבה 600

ה ז מ נ ה לכנס ההנצחה והמורשת השנתי של חטיבה 600

ה ז מ נ ה
לכנס ההנצחה והמורשת השנתי של חטיבה 600 (המצולם)
החל מיום שלישי, 6.10.2020 י"ח בתשרי תשפ"א

לחצו על ההזמנה לפרטים