השתתפות בצער ג'קי אבן ומשפחתו במות בנו

השתתפות בצער ג'קי אבן ומשפחתו במות בנו

למפקדנו ג'קי אבן – חברנו היקר מאז ותמיד ולכל המשפחה

אתכם בצערכם ובאבלכם הכבד במותו של בנכם שמואל ז"ל

החברים – אנשי חטיבה 600 (1973)