הפקת ספר ותסריט: מורשת חטיבה 600 במלחמת יום הכיפורים