תזכורת *** אסיפה כללית של העמותה, יום א' 19/05/2019,בשעה 14:00 ,בקיבוץ נען. *** תזכורת

תזכורת *** אסיפה כללית של העמותה, יום א' 19/05/2019,בשעה 14:00 ,בקיבוץ נען. *** תזכורת

הננו להזכירכם ש ביום ראשון, 19 במאי, תתקים אסיפה כללית של העמותה, בקיבוץ נען בשעה 14:00.

אם בשעה זו לא יהיה מספר חוקי של משתתפים, תדחה האסיפה לשעה 14:30 ותקבל החלטות בכל מספר של משתתפים.

על סדר היום: אישור הדו"ח השנתי לרשם העמותות.

הנהלת העמותה