רשימת המועמדים לבחירה לועד העמותה ולועדת הביקורת

רשימת המועמדים לבחירה לועד העמותה ולועדת הביקורת

להלן רשימת המועמדים שהגישו מועמדותם לועד העמותה ולועדת הביקורת, כפי שאושרה ע"י ועדת הביקורת המכהנת.

הבחירות תתקימנה ב 4/7/2018 ביד לשריון בלטרון.

מועמדות לועד: דרור בן- הרואה
  גבי בר-גיורא
  אריה בשן
  אהוד גרוס
  שמעון היבש
  ראובן הרן
  יובל  ויס
  איתן  כהן
  חיים  כרמי
  רוני לניאדו
  עובד מעוז
  שלום ניסים
  אהרון נרקיס
  חנן צימרמן
  איבי רותם
  שמעון שרון
     
מועמדות לועדת ביקורת:  עובד מעוז
  ערן גרשון
     
מועמדות ליועץ משפטי: אליגון חניתאי