לטבלת קרבות ומשימות >>
הקדמה *

גיוס, הצטיידות ויציאה לחזית הדרום

מול המעוזים המכותרים

ההתקפה על מכשיר והתקפת הנגד המצרית

לעבר התעלה, מול הטילים

התארגנות, מנוחה וקומנדו מצרי

ליל הפריצה

גרירת גשר הגלילים

שוב ב'חווה הסינית'

הקרב על מיסורי

הפסקת האש ואחזקת הקו

טבלת קרבות ומשימות